Shop meni

ODPOVED POGODBE V 14 DNEH

PREKINITEV POGODBE IN VRAČILO KUPLJENEGA IZDELKA

Kupec ima pravico (samo v primeru, da je račun izdan fizičnim osebam, NE pravnim osebam) odstopiti od kupoprodajne pogodbe sklenjene izven poslovnih prostorov in pogodbe na daljavo v 14 (štirinajstih) dneh, šteto od dneva prevzema izdelka s strani kupca Pisno obvestilo o odstopu od pogodbe Kupec je dolžan prodajalcu poslati e-sporočilo. V tem primeru se kupec zavezuje, da bo dostavljeni izdelek na svoje stroške vrnil prodajalcu, na naslov prodajalca. Predpogoj za tako prekinitev je, da izdelek ni bil uporabljen.

V vseh primerih, ko vrne izdelek na kakršni koli podlagi, mora izdelek, ki ga vrne prodajalcu, vrniti kompleten z vsemi pripadajočimi deli in dokumentacijo, pri čemer ne sme biti nobene oznake, katere namen je označevanje, da izdelek ni bil uporabljen ali poškodovan. odstraniti ali poškodovati (razen v primerih, ko se uveljavlja pravica iz garancijskega lista v zvezi z oznakami, da izdelek ni bil uporabljen). Kupec je dolžan Izdelke na lastne stroške vrniti na naslov: iPon Computer Kft. 1134 Budapest, Tüzér utca 13. Hungary

Preuzimanje dokumenta

Nazaj na vrh strani